Ενημέρωση για την Προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Μεσσηνίας (πλην του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλλίας): Παρατάση αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων έως την 5.11.2021. (Ανακοίνωση 5.10.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 5.10.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ