Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη στήριξη Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου, αποτέλεσμα της σύμπραξης του ΤΜΕΔΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB. (Δελτίο Τύπου 30.9.2021 του ΤΜΕΔΕ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 30.9.2021 του ΤΜΕΔΕ εδώ