Προανάρτηση Κτηματολογίου στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με επιστολή του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Τηλεπικοινωνιών & Κτηματολογίου κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και το Γενικό Διευθυντή του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ” κ. Στέφανο Κοτσώλη, ζητά την αναβολή της προανάρτησης του κτηματολογίου στην Οιχαλία, ώστε να δοθεί χρόνος στον ανάδοχο να διορθώσει την κτηματολογική βάση με τα όρια που αποτυπώνονται στα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και στη συνέχεια να ακολουθήσει η προανάρτηση.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin