Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δερβενίου – Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ129/11/29.7.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄3697/11.8.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ129/11/29.7.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β΄3697/11.8.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin