Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ορχομενού (Λεβιδίου) και μεταφορά της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ149/14/29.7.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄3697/11.8.2021)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ149/14/29.7.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β΄3697/11.8.2021) εδώ