Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4821/2021 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης – Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν.4756/2020. (Εγκύκλιος-52 Αρ.Πρωτ.367514/23.9.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-52 Αρ.Πρωτ.367514/23.9.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ