Ενημερωτική εκδήλωση-εσπερίδα με θέμα : «Σκυρόδεμα ΚΤΣ 2016 Νέες Τεχνολογίες». Κόρινθος 21.10.2016

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας υπό την αιγίδα της ΝΕ Κορινθίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση-εσπερίδα με τίτλο «Σκυρόδεμα ΚΤΣ 2016 Νέες Τεχνολογίες», στις 21 Οκτωβρίου 2016 στο Επιμελητήριο Κορινθίας στην Κόρινθο (Πρόσκληση).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin