Ημερίδα με θέμα : «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας». Τρίπολη 15.6.2016, Καλαμάτα 28.6.2016, Κόρινθος 30.6.2016, Ναύπλιο 7.7.2016 και Σπάρτη 13.7.2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε επιμορφωτική-ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας», που διεξήχθη σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε :
«Η επίτευξη ασφαλούς και υγιεινής λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το χώρο-το πεδίο του Μηχανικού επηρεάζεται από κάποιες ιδιαιτερότητες που απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τους εμπλεκόμενους και πολύ αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων και των σχεδίων που αφορούν την κάθε σχετική δραστηριότητα.
Οι ιδιαιτερότητες (κάποιες ιδιαιτερότητες) είναι ότι: πολλές φορές οι εργασίες γίνονται σε μεγάλο ύψος ή/και στην ανοικτή ύπαιθρο με δύσκολες καιρικές συνθήκες ή/και μέσω μηχανημάτων υψηλής κατανάλωσης ενέργειας ή/και σε χώρους με επικίνδυνους χημικούς παράγοντες κ.ά.
Η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων τόσο εντός εργοταξίου όσο και εντός οποιουδήποτε χώρου εργασίας, αποτελεί κοινή ευθύνη και επιδίωξη (υποχρέωση) κατά το Νόμο των αντίστοιχων Εργοδοτών, των Μηχανικών Ασφάλειας και του εμπλεκομένου Προσωπικού.
Εκ φύσεως ο χώρος εργασίας, από το γραφείο έως το εργοτάξιο-έως το χώρο παραγωγής ενός εργοστασίου, κρύβει κινδύνους για το σύνολο του προσωπικού ακόμα και του πιο καταρτισμένου.
Η εκ των προτέρων αναγνώριση τους, ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας, ο συστηματικός έλεγχος τήρησης τους καθώς και η αναθεώρηση τους, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, συνθέτουν το τετράπτυχο της ολοκλήρωσης χωρίς ατυχήματα ενός έργου σε ένα εργοτάξιο-μίας παραγωγικής διαδικασίας σε μία επιχείρηση.
Ο ρόλος του Έλληνα Μηχανικού για την υγιεινή και ασφάλεια, για την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων στους χώρους αυτούς, είναι κυρίαρχος, συνέπεια εξάλλου του οποίου είναι και οι ευθύνες του.
Ο σχεδιασμός ξεκινάει από τον μελετητή Μηχανικό για να περάσει στη συνέχεια στον Επιβλέποντα και στον Συντονιστή, εμπλέκοντας το σύνολο των συναδέλφων που θα συνεργαστούν για την αδειοδότηση και την κατασκευή ενός τεχνικού έργου-για την αδειοδότηση και τη λειτουργία μίας επιχείρησης.
Ο ρόλος του καθενός είναι διακριτός αλλά εξίσου σημαντικός και αλληλένδετος.
Η οργάνωση και ο συντονισμός σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας, εκτός από την ελαχιστοποίηση των πιθανών δυσμενών εξελίξεων (ατυχήματα), έχουν θετικό αντίκτυπο (βελτιστοποιούν) στους χρόνους αποπεράτωσης του κάθε σταδίου εργασίας καθώς και του αποτελέσματος κατά την εκτέλεση του έργου και κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησής του (διάρκεια ζωής του έργου).
Σήμερα στη χώρα μας, υπάρχει μια αρκετά ολοκληρωμένη Νομοθεσία, έχοντας κάνει και πλήρη ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, γύρω από την ασφάλεια και τα μέτρα που απαιτούνται στους χώρους εργασίας.
Την Νομοθεσία αυτή πρέπει αφ’ ενός να την κάνομε κομμάτι της εκπαίδευσής μας και αφ’ ετέρου να την εφαρμόζομε απόλυτα σε όλες τις εκτάσεις που έχουν να κάνουν με το θέμα της ασφάλειας.
Από όσα ανέφερα, είναι φανερό ότι η σημασία της σημερινής εκδήλωσης δεν περιορίζεται μόνο στην κατάρτιση των Μηχανικών για ένα αντικείμενο της επαγγελματικής τους απασχόλησης αλλά η εκδήλωση έχει ευρύτερο στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας και της κοινωνίας συνολικά για την Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Συγχρόνως, επειδή το κοινωνικό και οικονομικό βάρος δυσμενών συμβάντων που αφορούν το θέμα μας, σύμφωνα και με όλες τις σχετικές στατιστικές που υπάρχουν, είναι τεράστιο, πρέπει να επισημάνομε και να μην το παραβλέπομε ότι η παραμικρή βελτίωση της κατάστασης στον συγκεκριμένο τομέα είναι πρωταρχικής σημασίας και αποκτά ύψιστη προτεραιότητα, (σημαίνει: εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για την Πολιτεία και κυρίως διασφάλιση της υγείας και της ζωής των εργαζομένων που είναι τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου).
Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΤΕΕ Πελοποννήσου, όπως γνωρίζετε, πρωτοπορώντας μάλιστα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια τη διαρκή επιμόρφωση πάνω στο θέμα αυτό, με ποικίλες δράσεις όπως:
-Έχομε κάνει επανειλημμένως σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις
-Έχομε δημοσιεύσει Καθοδηγητικά Πρότυπα για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
-Σας ενημερώνομε σε τρέχοντα θέματα Νομοθεσίας κλπ.
-Επιμεληθήκαμε την σύνταξη ενός χρήσιμου, συνοπτικού και ευκολόχρηστου οδηγού για την “Υγιεινή και την Ασφάλεια στο χώρο του εργοταξίου”
-Συνεχίζομε την προσπάθειά μας διοργανώνοντας την σημερινή μας ημερίδα εδώ στην Τρίπολη, την οποία μάλιστα θα την κάνομε σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειάς μας το επόμενο χρονικό διάστημα.»

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 

Από την ημερίδα στην Καλαμάτα
Από την ημερίδα στην Κόρινθο
Από την ημερίδα στο Ναύπλιο
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »