Ενημερωτική εκδήλώση για τις Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ με τίτλο : «Μηχανικοί και ΕΣΠΑ 2014-2020: Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις». Κόρινθος 11.3.2016, Ναύπλιο & Τρίπολη 16.3.2016, Σπάρτη & Καλαμάτα 17.3.2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με τον παραπάνω τίτλο (Πρόσκληση), που σχετίζεται με τις Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ οι οποίες αφορούν άμεσα τον κλάδο των Μηχανικών, στην Κόρινθο 11.3.2016 στο Εργατικό Κέντρο, στο Ναύπλιο και στην Τρίπολη 16.3.2016 στην Αίθουσα Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου και στο Ξενοδοχείο Mainalon Resort αντίστοιχα,  στη Σπάρτη και στην Καλαμάτα 17.3.2016 στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας και στο Διοικητήριο Καλαμάτας αντίστοιχα.
Στο χαιρετισμό της προς τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε :
«Το ΤΕΕ Πελοποννήσου αναλαμβάνει μια νέα σημαντική και επίκαιρη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης υποστήριξης των μελών του. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης των προσκλήσεων των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020: “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: “Μηχανικοί και ΕΣΠΑ 2014-2020: Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις”. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα παρέχουν στους Μηχανικούς όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις, καθώς και καθοδήγηση για τη σύνταξη και υποβολή των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Κάθε εκδήλωση θα περιλαμβάνει εισήγηση-παρουσίαση η οποία θα καλύπτει τα θέματα, της ενημέρωσης σχετικά με την επιλεξιμότητα για συμμετοχή στις δράσεις, της παροχής διευκρινήσεων επί των όρων των προσκλήσεων (επιλεξιμότητα δαπανών, κριτήρια αξιολόγησης, κ.λπ.) και της καθοδήγησης των μελών, προκειμένου να συντάξουν την αίτηση χρηματοδότησης, με ακρίβεια, πληρότητα και σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από τις προσκλήσεις των δράσεων. Επιπλέον, κάθε εκδήλωση θα περιλαμβάνει ένα δεύτερο μέρος, στη διάρκεια του οποίου οι εισηγητές θα απαντούν σε ερωτήσεις και απορίες των συμμετεχόντων, καλύπτοντας έτσι με τον πληρέστερο τρόπο το θέμα.»

Από την εκδήλωση στην Τρίπολη
Από την εκδήλωση στην Τρίπολη
Από την εκδήλωση στην Καλαμάτα
Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο
Από την εκδήλωση στη Σπάρτη

 

 

 

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »