Ημερίδα με θέμα : «Be Part of the Future / Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων». Τρίπολη 14.11.2015

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG με την Αιγίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου και την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσαν εκπαιδευτική–ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Be Part of the Future / Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων», στην Τρίπολη το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (ΠρόσκλησηΠρόγραμμα).

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας.
Σκοπός των εκδηλώσεων «Be Part of the Future» είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε :
«Την σημερινή εποχή ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί αναγκαίο και επιτακτικό στόχο παγκοσμίως.
Είναι γνωστό, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες στήριξαν την ανάπτυξή τους σε κυρίαρχες λογικές για οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, περιορισμούς και κανόνες, βασιζόμενες κυρίως σε εντατική, συνεχή και άνευ όρων εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.
Αποτέλεσμα των στρεβλών αυτών αναπτυξιακών πολιτικών είναι η γενικευμένη σήμερα περιβαλλοντική κρίση, οι συνέπειες της οποίας  αγγίζουν όλους τους τομείς της ζωής, έχουν επιφέρει πλήρη διαταραχή στην ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και δυσβάσταχτο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία.
Τα δεδομένα αυτά ανάγκασαν την Πολιτεία να επαναπροσδιορίσει τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές ανάπτυξης.
Έτσι την σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαισθησία και γενικά στην άνθηση των κοινωνιών με ορθολογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης.
Στα πλαίσια αυτά η στροφή της ενεργειακής πολιτικής προς την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος είναι πλέον η αναγκαία συνθήκη για την αειφορία, την πρόοδο και γενικά την ευημερία και βιωσιμότητα της ανθρωπότητας.
Ειδικά η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σημαντικά από τις εισαγωγές ενέργειας (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο) σε ποσοστό περίπου 50%, και σύμφωνα με τις προβλέψεις, αν δεν ληφθούν μέτρα, να φτάσει σε 65% το 2030, είναι αναγκασμένη να αναπροσαρμόζει συνέχεια την ενεργειακή πολιτική της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης και να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι για κλιματική αλλαγή.
Ουσιαστικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή πολιτική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία ήταν και η ουσιαστική διέξοδος για την Ευρώπη μετά από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, και η ενεργειακή απόδοση που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της.
Βασικός ενεργειακός καταναλωτής έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι ο κτιριακός τομέας. Σήμερα τα κτίρια και ειδικότερα τα παραδοσιακά-συμβατικά κτίρια απορροφούν μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και μάλιστα καταναλώνουν περίπου το 40% της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα.
Με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής έντασης σε ποσοστό 1,8% ετησίως, καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βάσει των ενεργειακών και περιβαλλοντικών οδηγιών, έχει εκδοθεί και στην χώρα μας η σχετική Νομοθεσία, που όλοι γνωρίζομε, (Ν.3661/2008, Οδηγία 2002/91/ΕΚ, ΚΕΝΑΚ, ΠΔ για Εν.Επ.) για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τον κτιριακό τομέα, Νομοθεσία η οποία θέτει ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων ή/και ριζικά ανακαινιζόμενων κτηρίων, για τα στοιχεία του δομικού κελύφους, των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών αυτών.
Είναι αλήθεια βέβαια και όλοι το γνωρίζομε ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν είχε αντιμετωπιστεί στη χώρα μας με τη δέουσα σημασία.
Οι έννοιες του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε., της οικολογικής δόμησης και της ποιότητας ζωής των πολιτών δεν είχε πρακτικά ενσωματωθεί στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζαμε τα σπίτια μας και γενικά τα κτίριά μας.
Τα τελευταία χρόνια όμως, τα πράγματα δείχνουν ότι αλλάζουν αλλά δυστυχώς θα έλεγα με καθυστερήσεις και πολύ αργούς ρυθμούς.
Είναι δεδομένο ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εγχώριας, οικονομικής και καθαρής ενέργειας και ο τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσής της είναι ο κτιριακός, μέσω της ριζικής ανακαίνισης και της ενεργειακής αναβάθμισης για τα υφιστάμενα κτίρια ως τμήμα-υποσύνολο ενός Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού στο Δομημένο Περιβάλλον, η υιοθέτηση του οποίου έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι είναι απολύτως αναγκαία.
Στα πλαίσια αυτά, ο κτιριακός τομέας, είτε αφορά καινούργιες κατασκευές είτε υφιστάμενα κτίρια, έρχεται αντιμέτωπος με νέες τεχνολογίες, καινοτόμα υλικά και νέες μεθόδους σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους, χρήσης εξελιγμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. κλπ.
Με την εφαρμογή όλων αυτών, προσδοκούμε σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, γιατί θα μπορέσομε να επιτύχομε μία σειρά από στόχους που είναι:
-μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα δηλ. ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
-βελτίωση και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,
-μείωση των εκπομπών CO2 και προστασία του περιβάλλοντος,
-καλύτερες κατασκευές, καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις,
-βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, καθώς και
-αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Συγχρόνως η εφαρμογή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα δεν αντιμετωπίζει μόνο την ″ενεργειακή πενία” αλλά κινητοποιεί τις δυνάμεις της αγοράς, δημιουργεί νέες επενδύσεις, δίνει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα, δραστηριότητα που για χώρες όπως η Ελλάδα αποτελεί ραχοκοκκαλιά της οικονομίας και ειδικά τη σημερινή εποχή αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάκαμψη, με άλλα λόγια αντιμετωπίζει και την “οικονομική πενία″.
Επειδή τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον είναι βασικό αντικείμενο της επιστήμης και της επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού, το ΤΕΕ Πελοποννήσου (όπως σας είπα και στην αρχή) φροντίζει συνεχώς τα τελευταία χρόνια (από το 2009 μέχρι σήμερα) για την επιμόρφωση των Μηχανικών της Πελοποννήσου σε ότι αφορά τον τομέα αυτόν.
Γι’ αυτό αποδεχτήκαμε άμεσα την πρόσκληση συνεργασίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας.
Σκοπός της ημερίδας είναι η πλήρης και αναλυτική ενημέρωσή μας για την κατασκευή και τη ριζική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μέσω της δημιουργίας κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (δηλ., ενημέρωση στις σχετικές νέες τεχνολογίες, νέα υλικά, μεθόδους κλπ. που προανέφερα).
Πρέπει δε, να συγχαρούμε τους συναδέλφους του INZEB για τις πρωτοβουλίες τους και το έργο που προσφέρουν μέσω των δράσεων τους στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.
Είμαι σίγουρη ότι στο τέλος της ημέρας θα είμαστε πιο πλούσιοι σε γνώσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και νέων τεχνολογιών και θα έχομε ακόμη πιο γερές βάσεις να ανταπεξέλθομε στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις της εποχής καθώς και να διευρύνομε και να επεκτείνομε τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες.
Θέλω δε να τονίσω, ότι σκοπός των γνώσεων που αποκτούμε από τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι μόνο για να τις εφαρμόσομε εμείς ως επαγγελματίες στην μελέτη και την κατασκευή ενός κτιρίου, αλλά συγχρόνως είναι για να παίξομε το ρόλο του δάσκαλου-του σύμβουλου της κοινωνίας. Εμείς τις γνώσεις μας πρέπει να τις εκλαϊκεύσομε, να τις κατανοήσει ο κόσμος-οι απλοί πολίτες, για να μπορέσουν να περάσουν στην σφαίρα της εφαρμογής τους.
Η σημερινή εκδήλωση είναι ένα καλό βήμα προς το μέλλον, στο οποίο εμείς οι Μηχανικοί, διεκδικώντας δυναμικά το μερίδιό μας σε αυτό, δεν θέλομε να είμαστε απλοί θεατές. Θέλομε να συμβάλλομε στη δημιουργία του μέλλοντος, επειδή ξέρομε ότι και μπορούμε να προσφέρομε αλλά και επειδή η συμμετοχή μας σ’ αυτήν είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη, αν Πολιτεία και Πολίτες προσβλέπομε σε οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, αν Πολιτεία και Πολίτες επιθυμούμε βιώσιμο και αειφόρο μέλλον για την Ελλάδα.»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin