Ν.4315/2014 (ΦΕΚ A΄ 269/24.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin