Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών & Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών». Τρίπολη 3.11.2010, Καλαμάτα 15.11.2010, Σπάρτη 22.11.2010, Κόρινθος 29.11.2010 και Ναύπλιο 1.12.2010

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι Μηχανικοί για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Ανακοίνωση), αρχικά στην Τρίπολη Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Πρόσκληση-Έντυπο Αίτησης) και στη συνέχεια στην Καλαμάτα Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο ELITE, στη Σπάρτη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, στην Κόρινθο Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και στο Ναύπλιο την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, (Πρόσκληση-Έντυπο Αίτησης).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »