Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.240584/7.9.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.240584/7.9.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin