Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης


– Δείτε τη σχετική Υ.Α. Αριθμ.ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14647/A321/26.8.2021 εδώ και το ΦΕΚ Β΄3995/30.8.2021 της Υ.Α. εδώ
(Στην ανωτέρω Απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής).

– Δείτε τη σχετική Κ.Υ.Α. Αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.8.2021 (ΦΕΚ Β΄3905/23.8.2021) εδώ

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσία :
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)
Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ (Α΄ όροφος), Τ.Κ. 26 226 Πάτρα
Τηλ. 2610 589226, 589113, 589115,,589202, 589203
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: daefkde@ggde.gr