Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που αφορούν τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/26.8.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄4044/2.9.2021)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/26.8.2021 του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄4044/2.9.2021) εδώ