Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος-46 Α.Π.327325/30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-46 Α.Π.327325/30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ