Όγδοη (8η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»


Δείτε την Τροποποίηση (αφορά στην παράταση της Έκδοσης των Αποφάσεων ένταξης-ενστάσεων από 31.8.2021 σε 30.9.2021 και στην παράταση της Υποβολής του αιτήματος ελέγχου από 30.9.2021 σε 29.10.2021) εδώ