Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α΄/27.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α΄/18.7.2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/Β΄/10.6.2021) Κ.Υ.Α. – που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (Εγκύκλιος-44 Αρ.Πρωτ.291392/Σ94347/29.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-44 Αρ.Πρωτ.291392/Σ94347/29.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin