Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.281789/22.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.281789/22.7.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 2.8.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin