Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/Εξαιρέσεις. (Εγκύκλιος-41 Α.Π.268324/14.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-41 Α.Π.268324/14.7.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin