Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ808/23.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3354/26.7.2021)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ808/23.7.2021 (ΦΕΚ Β΄3354/26.7.2021) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 27.7.2021 του Υπ. Οικονομικών εδώ