Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (Απόφαση Αριθμ.73557/1.7.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄3047/9.7.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.73557/1.7.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄3047/9.7.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin