Έβδομη (7η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Δείτε την Τροποποίηση (αφορά θέματα παρακολούθησης και παράταση του χρόνου υποβολής αιτήματος ελέγχου έως 30.9.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin