Διαδικτυακή ημερίδα της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016 – Ν.4782/2021)», την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin