Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020). (Εγκύκλιος-38 Αριθμ.Πρωτ.230146/Σ.393/22.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-38 Αριθμ.Πρωτ.230146/Σ.393/22.6.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin