Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, το αίτημά του για τη διατήρηση της προαιρετικής εφαρμογής του Πιστοποιητικού Πληρότητας παράλληλα με την ισχύ των βεβαιώσεων του Ν.4495/2017 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων έως τις 30.9.2021, έτσι ώστε να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα προσαρμογής στο Πιστοποιητικό Πληρότητας και στη διαδικασία ψηφιακής δήλωσης ακινήτων από τους συμβολαιογράφους.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin