Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή). (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin