Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 (Ενεργειακή απόδοση κτηρίων). (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, το αίτημά του για αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 (Ενεργειακή απόδοση κτηρίων) μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναθεώρησης του ισχύοντα Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, καθοριστούν με σαφήνεια και πληρότητα τα χαρακτηριστικά των κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και εκδοθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες και μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin