Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.203295/3.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.203295/3.6.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin