Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-69). (Εγκύκλιος-33 Αρ.Πρωτ.201803/Σ.348/2.6.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-33 Αρ.Πρωτ.201803/Σ.348/2.6.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ και τη σχετική νομοθεσία εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin