Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες. (Εγκύκλιος Ε.2118/31.5.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2118/31.5.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Συνδεθείτε με τη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ εδώ  (Προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 17.6.2021)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin