Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207/27.10.2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. (Εγκύκλιος Ε.2117/28.5.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2117/28.5.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin