Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας, του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μεσσήνης Παμίσου και του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αβίας και σύσταση Υποκαταστήματος Καλαμάτας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου. (Ανακοίνωση 27.5.2021 του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»)


Δείτε την Ανακοίνωση 27.5.2021 του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εδώ