Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι δανειστική και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ΤΕΕ ή όχι, με επίδειξη κάρτας μέλους ΤΕΕ, αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι χρήστες που βρίσκονται εκτός Τρίπολης πρέπει να στέλνουν αντίγραφο της ταυτότητας, τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους. Τα βιβλία αποστέλλονται σε αυτούς μόνο με courier και με χρέωση δική τους. Αποστολή εκτός Τρίπολης γίνεται μόνο σε μέλη ΤΕΕ.

Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι τρία έντυπα (συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και μελετών ΤΕΕ). Ο δανεισμός διαρκεί δύο εβδομάδες. Ανανέωση μπορεί να γίνει για άλλες δύο εβδομάδες, εφ’ όσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλον χρήστη. Σε περίπτωση που το έντυπο ζητηθεί στη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθήμερου δανεισμού, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει μετά την ειδοποίηση από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα νέου δανεισμού για όσες ημέρες έχει καθυστερήσει την επιστροφή του βιβλίου.

Υλικό που δεν δανείζεται είναι: ό,τι ανήκει στην πληροφοριακή συλλογή (εγχειρίδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ), περιοδικές εκδόσεις (δανείζονται κανονικά μόνο τα τεύχη από τα Αρχιτεκτονικά Θέματα και τα Θέματα Χώρου+Τεχνών), τα διάφορα πρότυπα, ό,τι χαρακτηρίζεται ως Αρχείο, ΦΕΚ, πρωτότυπες μελέτες ΤΕΕ και οποιοδήποτε τεκμήριο χαρακτηρίζεται ως μη δανειζόμενο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης για μελέτη. Επίσης για κάποιο από αυτό υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν2121/1993).

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »