Τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.89928/27.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)


Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.89928/27.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας εδώ