Τροποποίηση αποφάσεως ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της π.ε. Αρκαδίας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.88633/26.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας)


Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.88633/26.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας εδώ