Οδηγίες Αναζήτησης

Αναζήτηση στο υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης, είτε on line μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές του καταλόγου παρέχουν όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία του επιλεγμένου τεκμηρίου καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα και την τοποθεσία του.

Η on line διαδικασία αναζήτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

          1.  Είσοδος στον κατάλογο βιβλιοθηκών ΤΕΕ / Αναζήτηση

          2.  Επιλογή γλώσσας (ελληνικά ή αγγλικά)

          3.  Επιλογή Βάσης Δεδομένων

          4.  Φόρμα αναζήτησης.

Με τον καθορισμό των κριτηρίων αναζήτησης, όπως τίτλος, συγγραφέας, θέμα κτλ, δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού κάποιων τεκμηρίων.
Έπειτα από τη λίστα των αποτελεσμάτων, όπου εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία των τεκμηρίων, μπορεί να γίνει επιλογή της εγγραφής του επιθυμητού τεκμηρίου.
Μπαίνοντας στην εγγραφή, στο κάτω τμήμα της, μετά τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, δίνονται στοιχεία όπως αν το συγκεκριμένο τεκμήριο είναι δανεισμένο, πόσα αντίτυπα υπάρχουν, σε ποια Τμήματα και συλλογή ανήκει και ποια είναι η θέση του στο ράφι.
Η ένδειξη «Θέση» δηλώνει σε ποιο Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ και σε ποια συλλογή ανήκει το τεκμήριο. Για παράδειγμα ΚΝΠ , ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ   σημαίνει ότι βρίσκεται στο Τμήμα Πελοποννήσου στην Τρίπολη στη συλλογή Βιβλίων. ΤΕΠ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ , ΜΕΛ σημαίνει ότι βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Αθήνας και είναι μελέτη.
Η ένδειξη «Ταξινομικός Αριθμός» υποδεικνύει τη θέση του τεκμηρίου στο ράφι και τον αριθμό εισαγωγής του.
Η ένδειξη «Κατάσταση» δείχνει αν είναι δανεισμένο, διαθέσιμο, αν δεν δανείζεται, αν βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »