Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.56672/20.5.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄2142/22.5.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.56672/20.5.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄2142/22.5.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin