Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν.4798/2021. (Εγκύκλιος-31 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/39/21.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-31 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/39/21.5.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin