Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. (Δελτίο Τύπου 17.5.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 17.5.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin