Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 3ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 12.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Δείτε την Ανακοίνωση 12.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ