Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: “Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος – myDATA”, στις 12.5.2021


Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα:

«Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος – myDATA»
την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, ώρα 17:00,
με δυνατότητα παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο.

Ομιλητής θα είναι ο μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα
κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος – Λογιστής.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται εγγραφή, μέσω της πλατφόρμας Zoom, στο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/82862621240?pwd=ME54M29nTG5UM01jMVdkbTRaYjhjZz09

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω Youtube στο σύνδεσμο: https://youtu.be/BQB0qQF_3f0

Για την καλύτερη προετοιμασία του σεμιναρίου, ώστε να λυθούν σε αυτό οι απορίες που αφορούν, αφενός την δήλωση φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, αφετέρου την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, οι συνάδελφοι μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση forologia-teetkm@central.tee.gr

Οι ερωτήσεις που θα συγκεντρωθούν, θα ταξινομηθούν και θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν στο σεμινάριο.