Πρόσκληση των οργανώσεων ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) και ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) για συμμετοχή σε Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έγκριση ή μη επτά προτάσεων με θέμα “Προαιρετική, ομαδική, συμπληρωματική, ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η “Ομάδα Δράσης (ΟΔ) για την Υγεία” των δύο οργανώσεων ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) και ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) ανακοινώνει ότι από Παρασκευή 9 Απριλίου ώρα 10.00 μέχρι Δευτέρα 12/4 ώρα 19.00, θα γίνει Ηλεκτρονική ψηφοφορία με το σύστημα ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας Έρευνας  (ΕΔΥΤΕ) από όλους τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ που το αποδέχονται, για την έγκριση ή μη επτά προτάσεων  με θέμα “Προαιρετική, ομαδική, συμπληρωματική,  ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης”.

Τις προτάσεις αυτές κατέγραψε η Διαβούλευση (brain storming) της Θεματικής ΓΣ για την Υγεία, της ΔΑΣ (Διαρκής Ανοιχτή Συνέλευση) των δύο αδελφών σωματείων.

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν ας το δηλώσουν μέχρι την 8/4 ώρα 14.00, στα : estamede1@gmail.com ή petom.tee.secretary@gmail.com για να τους σταλεί από το σύστημα ο σύνδεσμος (λινκ) που, πατώντας τον, μπορούν αν θέλουν να ψηφίσουν με απόλυτη μυστικότητα και ασφάλεια.

Την εικόνα του θέματος λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο www.estamede.gr, στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, από το άρθρο με τίτλο “ΥΓΕΙΑ” και την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (χωρίς δέσμευση) στο τέλος του, στην οποία εάν έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν και να ψηφίσουν.

Για την ΔΣ και την ΟΔ,

O Πρόεδρος                    Οι Γεν. Γραμματείς
Κ. Δούκας              Δ. Καραπιστόλης – Δ. Κούγκας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Β΄ Κύκλος και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε το άρθρο »