Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Ενημέρωση 2.4.2021 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Σύνδεση με τη σχετική ιστοσελίδα (myBusinessSupport) της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin