Νόμος 4790/2021 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα”. (ΦΕΚ Α΄48/31.3.2021)


Δείτε το Νόμο 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄48/31.3.2021) εδώ