Νέα παράταση μέχρι 31.12.2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.110410/30.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.110410/30.3.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin