Τροποποίηση της 148348ΕΞ2020/28.12.2020 ΚΥΑ «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του Ν.4714/2020 (Α΄148)» (Β΄5825). (Απόφαση Αριθμ.37414ΕΞ2021/29.3.2021 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1227/30.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.37414ΕΞ2021/29.3.2021 του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1227/30.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin