6η τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.36962/29.3.2021 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1218/29.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.36962/29.3.2021 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1218/29.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin