Σε περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ – Μέχρι τις 15 Απριλίου η υποβολή δηλώσεων στην πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». (Ανακοίνωση 31.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 31.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ