Ρυθμίσεις και διορθώσεις του ΥΠΕΝ για αυθαίρετα, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ετοιμόρροπα κτίρια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΣΦΗΟ, με διατάξεις του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α΄44/26.3.2021)

Την απαλλαγή των μεγάλων αυθαιρέτων από την υποχρέωση ένταξης στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου για ένα τρίμηνο, δίνουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε το ΥΠΕΝ. Στις ρυθμίσεις, που συμπεριελήφθησαν στο Ν.4787/26.3.2021, προβλέπεται ότι για όσα ακίνητα έχουν εξαιρεθεί από την κατηγορία 5 (με βαριές πολεοδομικές παραβάσεις) και συνεχίζουν να κάνουν υπαγωγή στο νόμο των αυθαιρέτων (ακίνητα από πλειστηριασμούς, leasing, κληρονομιές) θα μπορούν να παρακάμπτουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 την ταυτότητα του κτιρίου. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα αφού η υπαγωγή τους στο νόμο προβλεπόταν να γίνει μόνο μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα. Για το ίδιο διάστημα, το Υπουργείο παρέτεινε και τις βεβαιώσεις των Μηχανικών για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων των υπόλοιπων κατηγοριών, οι οποίες έληγαν στα τέλη Μαρτίου, μεταθέτοντας την πλήρη εφαρμογή του νέου θεσμού από την 1 Ιουλίου 2021.
Δείτε και τη σχετική Ανακοίνωση 29.3.2021 “Παράταση βεβαιώσεων & δυνατότητα υπαγωγής χωρίς υποχρέωση Ταυτότητας Κτιρίου” του ΤΕΕ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ εδώ

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για την αντιμετώπιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων (συστήνεται Ειδική 7μελής Επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται τα θέματα) όπου το ΥΠΕΝ έχει συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επιπλέον δίνεται παράταση για την ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) από τις 3 Μαρτίου που ήταν αρχικά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης παρατείνονται οι προθεσμίας σε σχέση με τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) με δυνατότητα ολοκλήρωσής τους από τους δήμους μέχρι τις 30 Ιουνίου και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, αν οι συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι δύσκολες.

Δείτε τις σχετικές διατάξεις του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α΄44/26.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin